19. arter reptiler er lovlige fra 15. August 2017.

Mattilsynet får mange spørsmål om de nye reglene. I denne linken finner du liste på de lovlige artene,  og svar på de viktigste spørsmålene:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/eksotiske_dyr/reptilene_som_er_lovlige_etter_15_august_2017.27196

Miljødirektoratet har også gått ut med informasjon om import av reptiler, og spesielt relatert til CITES-dyr. Det som er viktig å vite om CITES i forhold til positivlisten er at 12 av artene er CITES liste II, noe som betyr at disse krever spesielle eksporttillatelser for å kunne lovlig importeres til Norge. Forsøkt import av dyr uten disse tillatelsene kan få alvorlige konsekvenser, for dyr og eier. Derfor er det veldig viktig å sette seg godt inn i dette regelverket før man skal importere et reptil.
Det anbefales å finne en seriøs oppdretter her i Norge.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/August-2017/Nye-regler-om-innforsel-av-reptilarter-fra-15august/