Andrea 81-19

KORTE FAKTA

Navn: Andrea

Alder: Juni-19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: trefarget


Om adopsjonen