Andy 25-19

KORTE FAKTA

Navn: Andy

Alder: April 2019

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Hvit/Rød


Om adopsjonen