Annbell 19-19

KORTE FAKTA

Navn: Annabell

Alder: 2018

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen