Annliss 23-19

KORTE FAKTA

Navn: Annliss

Alder: 2015

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen