Ariel 54-17

KORTE FAKTA

Navn: Ariel

Alder: Juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Trefarget


Om adopsjonen