Ariel 85-16

KORTE FAKTA

Navn: Ariel

Alder: Juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen