Aslaug 45-18

Aslaug er adoptert.

KORTE FAKTA

Navn: Aslaug

Alder: 2016

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen