Aurora 23-14

Aurora har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Aurora

Alder: april -14

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen