Aurora 79-19

KORTE FAKTA

Navn: Aurora

Alder: Juni-19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: grå


Om adopsjonen