Balder 46-17

KORTE FAKTA

Navn: Balder

Alder: Aug -17

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen