Balthazar 09-17

KORTE FAKTA

Navn: Balthazar

Alder: 2007

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Rød/hvit


Om adopsjonen