Bell 74-19

KORTE FAKTA

Navn: Bell

Alder: Juni-19

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Hvit/sort


Om adopsjonen