Bella 01-14

Bella har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Bella

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen