Ben 68-16

bencovertext

KORTE FAKTA

Navn: Ben

Alder: juli -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen