Berta 06-19

KORTE FAKTA

Navn: Berta

Alder: 2017

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell/Hvit


Om adopsjonen