Betina 67-16

betinacovertext

KORTE FAKTA

Navn: Betina

Alder: juli -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen