Betty 66-16

bettycovertext

KORTE FAKTA

Navn: Betty

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen