Bill 69-16

billcovertext

KORTE FAKTA

Navn: Bill

Alder: juli -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen