Bjørn 59-15

KORTE FAKTA

Navn: Bjørn

Alder: August -15

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen