Bjørn Atle 76-16

KORTE FAKTA

Navn: Bjørn Atle

Alder: Juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen