Blackie 16-18

KORTE FAKTA

Navn: Blackie

Alder: Juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen