Bob 30-19

KORTE FAKTA

Navn: Bob

Alder: april 2019

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen