Bob Marley 11-16

KORTE FAKTA

Navn: Bob Marley

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Rød/Hvit


Om adopsjonen