Bobbie 20-19

KORTE FAKTA

Navn: Bobbie

Alder: april 2019

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell/Hvit


Om adopsjonen