Børge 62-18

KORTE FAKTA

Navn: Børge

Alder: Juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen