Brutus 29-15

KORTE FAKTA

Navn: Brutus

Alder: mai -15

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Rød/Hvit


Om adopsjonen