Bud 70-16

budcovertext

KORTE FAKTA

Navn: Bud

Alder: juli -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen