Buddy 38-19

KORTE FAKTA

Navn: Buddy

Alder: April -19

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen