Buggy 43-14

Buggy har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Buggy

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen