Camilla 31-14

Camilla har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Camilla

Alder: april -14

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: makrell


Om adopsjonen