Captain Jack 04-19

KORTE FAKTA

Navn: Captain Jack

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen