Carlos 33-15

KORTE FAKTA

Navn: Carlos

Alder: 14 Juni -15

Kjønn: Male


Om adopsjonen