Caroline 32-14

Caroline har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Caroline

Alder: april -14

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: makrell


Om adopsjonen