Chrissi 60-17

KORTE FAKTA

Navn: Chrissi

Alder: ca 2015

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell/hvit


Om adopsjonen