Donna 17-14

Donna har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Donna

Alder: april -14

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen