Erica 38-16

EricaCoverText

KORTE FAKTA

Navn: Erica

Alder: juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen