Erna 07-15

KORTE FAKTA

Navn: Erna 07-15

Alder: Voksen

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen