Figaro 23-17

KORTE FAKTA

Navn: Figaro

Alder: 2015

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen