Fluffy 25-15

fluffy1

KORTE FAKTA

Navn: Fluffy

Alder: 01.06.15

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen