Frk.vakker 05-15

KORTE FAKTA

Navn: Frk.vakker 05-15

Alder: 4 mnd

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen