Gabriel 37-17

KORTE FAKTA

Navn: Gabriel

Alder: Mai -17

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen