Gaute 24-17

KORTE FAKTA

Navn: Gaute

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen