Gerd 26-17

KORTE FAKTA

Navn: Gerd

Alder: 2015

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen