Ghana 27-17

KORTE FAKTA

Navn: Ghana

Alder: Voksen

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå/Hvit


Om adopsjonen