Gina 25-17

KORTE FAKTA

Navn: Gina

Alder: Juni -17

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå/Hvit


Om adopsjonen