Gjertrud 35-17

KORTE FAKTA

Navn: Gjertrud

Alder: Mai -17

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå/Hvit


Om adopsjonen