Godhjerta 31-16

GodhjertaCoverText

KORTE FAKTA

Navn: Godhjerta

Alder: Voksen

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen