Gråtass 29-19

KORTE FAKTA

Navn: Gråtass

Alder: april 2019

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå


Om adopsjonen