Gråtass 30-14

Gråtass har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Gråtass

Alder: 2012

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå


Om adopsjonen